پشت دیوار دلم

به مادرم، ثریا،
که سکوت سجاده نجابتش بود،

و به یارم، رضا،
که با هم سجاده‌‌ای برای عشق به زندگی می‌بافیم…

سهیلا وحدتی بنا